Tag Archives: شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان، سازمان عریض و طویلی است که حل بسیاری از مشکلات شهری در گرو همکاری این شرکت با سایر نهادها از جمله شهرداری است. هم اکنون نیز شنیده هایی حکایت از تغییرات در مدیریت این سازما

مدیرعامل بعدی آب و فاضلاب گیلان کیست؟

شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان، سازمان عریض و طویلی است که حل بسیاری از مشکلات شهری در گرو همکاری این شرکت با سایر نهادها از جمله شهرداری است. هم اکنون نیز شنیده هایی حکایت از تغییرات در مدیریت این سازمان دارد. گفته می شود مهمترین گزینه ها برای تصدی …

Read More »