چاپ مطلب چاپ مطلب

ابعاد فقر در خانوارهای پایتخت‌نشین/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، یکی از مهم‌ترین اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه شهر تهران،سند مربوط به«سند آینده‌نگاری کلان‌شهر تهران؛ سناریوهای پیش‌رو در افق ۱۴۱۰» است. این سند،با هدف ارائه چشم‌اندازی از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، محیطی و فناوری آینده و به منظور بهبود فرآیند تدوین راهبردهای برنامه سوم شهر تهران، در قالب یک سند فرابخشی و راهنمای کلی فرآیند برنامه‌ریزی تدوین شده است.
بخشی از این سند به میزان فقر
در تهران اشاره دارد.
♦️براساس این گزارش،۱۱درصد
مردم تهران فقر درآمدی
دارند و ۱۶ درصد هم
دچار فقر چند بُعدی هستند.
آمارهای دیگری که می‌گوید:
?۳۰ درصد فقرای تهران،
زنان سرپرست خانوار.
? ۵۶ درصد مردم تهران
دارای سرپرست بی‌سواد.
?۴۳ درصد خانوارهای فقیر
مسکن ملکی ندارند.
?۵۳ درصد خانوارهای فقیر
سرپرست بیکار دارند.
? ۴۸ درصد خانوارهای فقیر
هیچ فرد شاغلی در خانواده ندارند.
?۳ دهم درصد پایتخت‌نشینان
به حمام دسترسی ندارند.
?۴۶ درصد کارگران تهرانی
بیمه تامین اجتماعی ندارند.
?۲۰ درصد مردم مسکن مناسب
ندارند.
? ۱۰ درصد هم سوءتغذیه دارند.

? توزیع نامتعادل سرانه‌های خدماتی
و کاربری‌های رفاهی در مناطق
۲۲ گانه تهران باعث تفاوت معنادار
در میزان برخورداری ساکنان
محله‌های مختلف پایتخت از
سرانه‌های شهری شده و به
«فرصت نابرابر» شهروندان
در استفاده از امکانات دامن زده است.
تحقیقات انجام شده درباره نوع و نحوه دسترسی پایتخت‌نشینان به امکانات و خدمات پراکنده در سطح شهر که براساس سنجش ۳۲ شاخص اقتصادی، اجتماعی، تفریحی و…، نشان می‌دهد
?فقط ۲۳ درصد از جمعیت تهران در محله‌های توسعه‌یافته زندگی می‌کنند.
که در پنج منطقه حائز بیشترین رتبه توسعه‌یافتگی به ترتیب شامل مناطق شش،سه،یک،دو و هفت ساکن هستند.
تعداد شان؛دو میلیون نفر‌
⚫️ ۶۰ درصد مناطق تهران دارای
کمترین سطح رفاه و توسعه هستند.
⚫️بیش از ۶ میلیون نفر
از ساکنان پایتخت،در محدوده نیمه‌برخوردار یا دارای کمترین سطح توسعه‌یافتگی شهری،سکونت دارند. برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ بیکاری
در مناطق،بازتوزیع امکانات و خدمات شهری به‌ویژه در مناطق
۱۷،۱۵،۱۸،۱۴ و ۱۹ و لزوم بازنگری
در طرح تفصیلی کلان‌شهر تهران و اولویت‌دهی به رفع نیازهای
شهروندان مناطق مذکور سه محور پیشنهادی برای ارتقای سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف
کلان‌شهر تهران است.
(روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۸/۳/۳۰)

°°°°°°°

?نخستین بار است که ؛
یک تحقیق آماری
از شهر تهران؛ارائه می شود.
♦️افرادی که کاخ های رنگارنگ،
خودرو های گرانقیمت،ایران مال
و دیگر مال های طاغوتی را
ملاک پیشرفت تهران
(پس از انقلاب)دانسته اند؛
دستکم به خود زحمت نداده اند
که پایتخت ایران را یک هفته
گردش کنند و زوایای پنهان
و پیدایآنرا؛با چشمان بینا و
هوش سرشار ببینند.
♦️افرادی که ستایش های
آن چنانی از پایتخت
(پیش از انقلاب)داشته اند.
چند خیابان تمیز،پاسپورت
معتبر،ارتش نیرومند و
سیادت ایران عصر پهلوی بر
اعراب حاشیه ی خلیج فارس را،
در بایگانی حافظه شان داشته اند.
یک الگوی گلخانه ای در ذهن شان؛
(از پیش یا پس از انقلاب)
داشته اند.
♦️شهر تهران
(پیش و پس از انقلاب)
به تایید دوست و دشمن
ثروتمندترین و زیباترین شهر
ایران بوده است.
با این همه،تضاد طبقاتی و
شهر نشینی در شهر تهران
بسیار شدید است .
پیش از انقلاب هم ؛
فاصله ی طبقاتی ،
ساختمان های بی کیفیت،
فرسوده و فقر در تهران،
بیداد می کرد.
نیاوران بود.زاغه ها و
حلبی آباد ها هم بود.
تجریش بود.
دروازه غار هم بود .

?یکی از علت های پیدایش
انقلاب، همین دوگانگی
فقیر و غنی در اُستان و
شهر تهران بوده است‌.
نتیجه :
♦️ایده ال دانستن شهر تهران
(پیش و پس از انقلاب)؛
کاملاً،جانبدارانه و نشانه ی
بی انصافی و بی خبری از
علم اقتصاد و عدالت است .
دوست داشتن یا بیزاری
(قبل از بررسی و تحقیق)؛
چشم عقل آدمی را کور و
اورا از شناخت دور می سازد.
♦️در پایان؛
همچنانکه؛حکومت پهلوی
با انقلاب،کنار رفت.
جمهوری اسلامی هم،
متحوّل خواهد شد.
?در نظام جوجه کشی سُنّتی ،
۲۰ روزی(بیشتر یا کمتر )
جوجه به دنیا می آید .
در نظام جوجه کشی صنعتی؛
همان فرایند تولد طی می شود .
فقط تعداد روزها کمتر است.
کم طاقت ها؛به تعداد روزها
نگاه می کنند .
تحلیلگران؛به فرایند.
نمی توان،هیچگاه و
هرگز از فرایند تحول ،
فرار کرد یا مانع شد.
دیر و زود دارد
اما
سوخت و سوز ندارد.

¤سرشک¤
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …