چاپ مطلب چاپ مطلب

برف درسیاهکل به روایت تصویر

برف  در سیاهکل  وچاره اندیشی مسئولین به روایت تصویر

در تصویر پایین حاجتی فرماندار سیاهکل  به همراه کاظمی شهردار سیاهکل دیده می شود.

10

11

12

8

6

43

2

1

 

About

Check Also

تجلیل از کارکنان واحد صنفی شهرداری لنگرود به مـناسـبت روز اصـنــاف تــوسـط شـهــردار و اعـضــای شورای اسلامی شهر لنگرود

تجلیل از کارکنان واحد صنفی شهرداری لنگرود به مـناسـبت روز اصـنــاف تــوسـط شـهــردار و اعـضــای …