بر اساس لایحه بودجه ۹۷ قرار است یک میلیون شغل جدید در ۱۰ بخش اقتصادی ایجاد شود که ۱۷۱ هزار شغل از این رقم برعهده بخش گردشگری گذاشته شده است.

همای گیلان: بر اساس جزییات لایحه بودجه ۹۷ دولت در نظر دارد با بودجه ۳۲۷ هزار میلیارد تومان بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد کند. جدول زیر جزییات ایجاد اشتغال در بخشهای ده گانه را نمایش می‌دهد.

بر این اساس در سیاستهای فعال بازار کار( طرح کارورزی) ۲۲۱ هزار شغل، طرح اشتغال زایی خرد ۴۱ هزار شغل، اشتغال حمایتی ۸۰هزارشغل، طرحهای بخش کشاورزی۶۷ هزار شغل، صنایع کوچک ۷۴ هزار شغل و با تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی ۵۱ هزار شغال ایجاد خواهد شد.