چاپ مطلب چاپ مطلب

تحلیلی بر جنگ ِیَمَن/علی رحیم پور دکترای اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: کودک-سرباز و جنگ■.
《یونیسف: نیم‌میلیون کودک یمنی در پی جنگ ترک تحصیل کرده‌اند
تعداد ِکُلً ِکودکان یَمَنی؛ محروم از تحصیل به دو میلیون نفر می‌رسد.
●اکنون یک نسل کامل از کودکان《 یَمَن 》آینده‌ای تیره و تار دارند.
●این نهاد وابسته به سازمان ملل می‌گوید:از سال ۲۰۱۵ تاکنون حداقل دو هزار و ۴۱۹ کودک یمنی به عنوان  <<کودک-سرباز>>از سوی گروه‌های مسلح استخدام شده‌اند●》

● جنگ و هیچ ●
جنگ و ویرانگری و نابودی؛ خویشاوندانی دیرینه اند.
دوستی و سازندگی و آبادانی را از بین می برند .
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
《فَغان ز جُغد ِجنگ و مرغوای* او》
《تا اَبَد بریده باد ننگ و نای او》
<<ملک الّشعرای بهار>>

*مرغوا=نفرین( دهخدا)

●●●پیامد های جنگ عربستان در یَمَن:

۱)نابودی مردم یَمَن.
۲)از بین رفتن زیر ساخت ها.
۳)پاشیدگی خانواده ها .
۴)گُستَرش فقر و ستم و فساد.
۵)ثروتمند شدن سوداگران
وَطَنی و کمپانی های بین المللی.
۶)ازبین رفتن آزادی و عدالت .
۷)از بین رفتن سرمایه گذاری
(علمی،اجتماعی،انسانی و مادّی) ●●●

دکترعلی رحیم پور
فروردین ماه ۱۳۹۷

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …