چاپ مطلب چاپ مطلب

حذف آخرین طعمه بابک زنجانی

 

نهایتاً کاشف به عمل آمد که بابک زنجانی در حال فریب وی ، سیستم بانکی و مسوولان وزارت نفت است و طرف های تاجیک هم که پیش از این با زنجانی همکاری می کردند ناگزیر شدند اعلام کنند که مدارک بانکی که نشان می داد زنجانی بدهی اش به ایران را از طریق تاجیکستان پرداخت کرده ، جعلی است!

مدیر یک بانک خصوصی که آخرین طعمه بابک زنجانی برای فریب دومیلیارد یورویوی دولت ایران بود، تغییر می کند.

به گزارش عصرایران، وی که یک ماه قبل با بابک زنجانی برای واریزی دومیلیارد یورو به حساب این بانک از طریق تاجیکستان به توافق رسیده بود و موجب شد تا اطلاعات نادرستی به مسئولان داخلی وتعدادی از نمایندگان مجلس منتقل شود تغییر می کند.

گفته می شود برخی از مسئولان وکارشناسان بارها به وی در مورد ارتباطش با بابک زنجانی هشدار داده بودند اما او توجهی نکرده و معاون خود را به تاجیکستان جهت پیگیری واریزی دومیلیارد یورو از طرف بابک زنجانی اعزام کرده بود.
نهایتاً هم کاشف به عمل آمد که بابک زنجانی در حال فریب وی ، سیستم بانکی و مسوولان وزارت نفت است و طرف های تاجیک هم که پیش از این با زنجانی همکاری می کردند ناگزیر شدند اعلام کنند که مدارک بانکی که نشان می داد زنجانی بدهی اش به ایران را از طریق تاجیکستان پرداخت کرده ، جعلی است!

زنجانی از ۱۲ روز پیش در زندان اوین به سر می برد. دادستان کل کشور گفته است که بیم آن می رفت وی از کشور فرار کند.

About

Check Also

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در قالب جدید

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در قالب جدید   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 🔹روز …