چاپ مطلب چاپ مطلب

حسن امیدوار نیاول به عنوان سرپرست ابفای شهرستان سیاهکل معرفی شد

اختصاصی همای گیلان:طی مراسمی وبا حضور احمدی معاون مالی و پشتیبانی آبفای گیلان وپوربحرمدیردفتر حراست و امور محرمانه آبفای گیلان حسن امیدوار نیاول بعنوان سرپرست آبفای شهرستان سیاهکل انتخاب گردید .

CAM00242

در این مراسم  ابتدا احمدی معاون مالی و پشتیبانی آبفای گیلان طی سخنانی ضمن تشکر از زحمات مهرداد پورمحمدی که بعنوان کفیل در آبفای سیاهکل مشغول بکار بودعنوان نمود: پورمحمدی انسان کوشا و فعالی هستند که مجموعه آبفای گیلان از عملکرد ایشان در این مدت بسیار راضی می باشند. وی همچنین انتخاب حسن امیدوار را بعنوان سرپرست آبفای شهرستان سیاهکل یک انتخاب مناسب و مدبرانه خواندواظهارداشت: امیدوار فردی تحصیلکرده است  که با  مسائل کار آبفا وهمکاران  این مجموعه آشنایی کامل داشته که امیدوارم بااستفاده از تجارب همه ی همکاران در انجام مسئولیتی که قبول نموده اندموفق باشند . وی افزود : تغییروتحول از سویی موجب تزریق نیروی مضاعف به شهرستان شده و از سوی دیگرموجب افزایش انتظارات مردم از حیث خدمات به روز و مناسب دربخش آب وفاضلاب می گردد .

در ادامه پورمحمدی که مدت دو ماه بعنوان کفیل در امور آبفای سیاهکل مشغول بکار بودضمن تبریک به حسن امیدوار اذعان داشت : آقای امید وار  در طول این مدت درراستای پیشبرداهداف آب و فاضلاب هماهنگی ویژه ای بااینجانب داشت .وی همچنین از پوربحر مدیردفتر حراست و امور محرمانه آبفای گیلان  ومجموعه همکاران آبفای گیلان بابت پیگیریها و زحماتی که برای آبفای سیاهکل کشیدند تشکر و قدردانی نمود.

سپس حسن امیدوارسرپرست آبفای شهرستان سیاهکل ضمن تشکرازندیمی نماینده مردم شهرستانهای سیاهکل و لاهیجان و روشن روان مدیر عامل آبفای گیلان و سایر همکاران خاصه  احمدی معاون اداری مالی وپشتیبانی ،پوربحر مدیردفتر حراست و امور محرمانه آبفای گیلان ازاینکه مسئولیت خدمت به مردم شریف شهرستان سیاهکل و دیلمان را به ایشان واگذار کردند اظهار داشت : با یاری خداوند متعال و  همکاری کلیه پرسنل آبفای سیاهکل و دیلمان تلاش خواهیم کرد  که شهری باخدمات مناسب و به روز و بدون وفقه در بخش آب و فاضلاب به شهروندان فهیم  سیاهکل و دیلمان ارائه دهم که موجبات رضایت مندی مسئولین و مردم شهرستان فراهم گردد.

در ادامه این مراسم اعضای جلسه با حیدری  فرماندار شهرستان سیاهکل ملاقات نمودند.دراین دیدار احمدی ضمن معرفی حسن امیدوار بعنوان سرپرست آبفای شهرستان و اعلام بیوگرافی و تحصیلات و مهارتهای وی ، توضیحاتی در خصوص کمیت و کیفیت آب در شهر سیاهکل و اهداف و برنامه های شرکت در سال های آتی جهت بهبود وضعیت آبرسانی به شهر سیاهکل  و همچنین آخرین وضعیت فاضلاب شهرسیاهکل مبنی بر  کدداربودن پروژه و تلاش در جهت تخصیص اعتبارات لازم با حمایت های همه جانبه مسئولین شهرستانی و استانی جهت به نتیجه رسیدن کامل پروژه فاضلاب سیاهکل ارائه نمودوعنوان داشت : همه همکاران آبفای سیاهکل تلاش خواهند کرد تامنشاء خدمات شایسته برای شهر سیاهکل باشند و در راستای ارائه خدمات حیاتی و زیر بنایی به شهروندان سیاهکلی    حمایت های همه جانبه فرماندارشهرستان را خواستار شد.

در ادامه حیدری فرماندار شهرستان سیاهکل ضمن تبریک به حسن امیدوار از زحمات پورمحمدی تشکر نمودوگفت:انشاءا… آقای امیدوار بتواند نماینده ای خوب و شایسته برای آبفا باشد که مشکلات شهر را دربخش آب با تدبیرودرایت رفع نمایدکه در نهایت به رضایت مندی مردم و بوجود آمدن حس همدلی در شهروندان  منجر شود و  مشکلات موجوداعم از شکستگی ها و کمبود آب در برخی مناطق به حداقل برسد.  وی خاطر نشان کرد:سیاهکل شهرستانی محروم است که با توجه به پیشینه تاریخی اش برای پیشرفت  نیاز به تلاش مضاعف در همه زمینه ها دارد .

 CAM00241 CAM00226 CAM00259 CAM00270 CAM00245 CAM00226    CAM00242 CAM00270

About

Check Also

قانون ایثارگری شامل حال رانندگان استیجاری نمی شود

قانون ایثارگری شامل حال رانندگان استیجاری نمی شود  بخشنامه در خصوص رانندگان استیجاری و قرار …