چاپ مطلب چاپ مطلب

حسن امیدوار نیاول به عنوان سرپرست ابفای شهرستان سیاهکل معرفی شد

اختصاصی همای گیلان:طی مراسمی وبا حضور احمدی معاون مالی و پشتیبانی آبفای گیلان وپوربحرمدیردفتر حراست و امور محرمانه آبفای گیلان حسن امیدوار نیاول بعنوان سرپرست آبفای شهرستان سیاهکل انتخاب گردید .

CAM00242

در این مراسم  ابتدا احمدی معاون مالی و پشتیبانی آبفای گیلان طی سخنانی ضمن تشکر از زحمات مهرداد پورمحمدی که بعنوان کفیل در آبفای سیاهکل مشغول بکار بودعنوان نمود: پورمحمدی انسان کوشا و فعالی هستند که مجموعه آبفای گیلان از عملکرد ایشان در این مدت بسیار راضی می باشند. وی همچنین انتخاب حسن امیدوار را بعنوان سرپرست آبفای شهرستان سیاهکل یک انتخاب مناسب و مدبرانه خواندواظهارداشت: امیدوار فردی تحصیلکرده است  که با  مسائل کار آبفا وهمکاران  این مجموعه آشنایی کامل داشته که امیدوارم بااستفاده از تجارب همه ی همکاران در انجام مسئولیتی که قبول نموده اندموفق باشند . وی افزود : تغییروتحول از سویی موجب تزریق نیروی مضاعف به شهرستان شده و از سوی دیگرموجب افزایش انتظارات مردم از حیث خدمات به روز و مناسب دربخش آب وفاضلاب می گردد .

در ادامه پورمحمدی که مدت دو ماه بعنوان کفیل در امور آبفای سیاهکل مشغول بکار بودضمن تبریک به حسن امیدوار اذعان داشت : آقای امید وار  در طول این مدت درراستای پیشبرداهداف آب و فاضلاب هماهنگی ویژه ای بااینجانب داشت .وی همچنین از پوربحر مدیردفتر حراست و امور محرمانه آبفای گیلان  ومجموعه همکاران آبفای گیلان بابت پیگیریها و زحماتی که برای آبفای سیاهکل کشیدند تشکر و قدردانی نمود.

سپس حسن امیدوارسرپرست آبفای شهرستان سیاهکل ضمن تشکرازندیمی نماینده مردم شهرستانهای سیاهکل و لاهیجان و روشن روان مدیر عامل آبفای گیلان و سایر همکاران خاصه  احمدی معاون اداری مالی وپشتیبانی ،پوربحر مدیردفتر حراست و امور محرمانه آبفای گیلان ازاینکه مسئولیت خدمت به مردم شریف شهرستان سیاهکل و دیلمان را به ایشان واگذار کردند اظهار داشت : با یاری خداوند متعال و  همکاری کلیه پرسنل آبفای سیاهکل و دیلمان تلاش خواهیم کرد  که شهری باخدمات مناسب و به روز و بدون وفقه در بخش آب و فاضلاب به شهروندان فهیم  سیاهکل و دیلمان ارائه دهم که موجبات رضایت مندی مسئولین و مردم شهرستان فراهم گردد.

در ادامه این مراسم اعضای جلسه با حیدری  فرماندار شهرستان سیاهکل ملاقات نمودند.دراین دیدار احمدی ضمن معرفی حسن امیدوار بعنوان سرپرست آبفای شهرستان و اعلام بیوگرافی و تحصیلات و مهارتهای وی ، توضیحاتی در خصوص کمیت و کیفیت آب در شهر سیاهکل و اهداف و برنامه های شرکت در سال های آتی جهت بهبود وضعیت آبرسانی به شهر سیاهکل  و همچنین آخرین وضعیت فاضلاب شهرسیاهکل مبنی بر  کدداربودن پروژه و تلاش در جهت تخصیص اعتبارات لازم با حمایت های همه جانبه مسئولین شهرستانی و استانی جهت به نتیجه رسیدن کامل پروژه فاضلاب سیاهکل ارائه نمودوعنوان داشت : همه همکاران آبفای سیاهکل تلاش خواهند کرد تامنشاء خدمات شایسته برای شهر سیاهکل باشند و در راستای ارائه خدمات حیاتی و زیر بنایی به شهروندان سیاهکلی    حمایت های همه جانبه فرماندارشهرستان را خواستار شد.

در ادامه حیدری فرماندار شهرستان سیاهکل ضمن تبریک به حسن امیدوار از زحمات پورمحمدی تشکر نمودوگفت:انشاءا… آقای امیدوار بتواند نماینده ای خوب و شایسته برای آبفا باشد که مشکلات شهر را دربخش آب با تدبیرودرایت رفع نمایدکه در نهایت به رضایت مندی مردم و بوجود آمدن حس همدلی در شهروندان  منجر شود و  مشکلات موجوداعم از شکستگی ها و کمبود آب در برخی مناطق به حداقل برسد.  وی خاطر نشان کرد:سیاهکل شهرستانی محروم است که با توجه به پیشینه تاریخی اش برای پیشرفت  نیاز به تلاش مضاعف در همه زمینه ها دارد .

 CAM00241 CAM00226 CAM00259 CAM00270 CAM00245 CAM00226    CAM00242 CAM00270

About

Check Also

دیدار سرپرست بخشداری ضیابر با رییس و اعضای شورای نگهبان شهرستان صومعه سرا

دیدار سرپرست بخشداری ضیابر با رییس و اعضای شورای نگهبان شهرستان صومعه سرا   به …