چاپ مطلب چاپ مطلب

رونمایی از برند بندرکیاشهر؛ تاریخ خاویار خزر برند بندر کیاشهر با عنوان “تاریخ خاویار خزر” رونمایی شد

رونمایی از برند بندرکیاشهر؛ تاریخ خاویار خزر
برند بندر کیاشهر با عنوان “تاریخ خاویار خزر” رونمایی شد

شهردار بندرکیاشهر در مراسم رونمایی از برند بندر کیاشهر با بیان این مطلب که این مراسم، رونمایی رسیدن به مقصد اول است گفت: به دلیل پیشینه تاریخی که کیاشهر در پیشه و کسب شیلاتی دارد سبب گردید تا این برند را برای شهر کیاشهر با اطمینان بیشتر انتخاب کنیم.

عاطفی افزود: بندر کیاشهر این شایستگی را دارد که در سطوح بین المللی جایگاه ویژه ای داشته باشد این جایگاه بدست نخواهد آمد مگر اینکه در ابتدا کیاشهروندان با این برند ارتباط برقرار کنند و آن را به گردشگران و توریست ها معرفی کنند.

در ادامه این مراسم فرماندار آستانه اشرفیه گفت:شهر را یک موجود زنده می دانیم و اگر این مسئله را نادیده بگیریم با مشکل مواجه خواهد شد.
آرنگ افزود: کار در حوزه مدیریت شهری، نیاز به خلاقیت و توانمندی بسیار دارد زیرا حوزه ای است که سکونت گاه محسوب می شود و در قدم اول این ساکنین آن شهر هستند که با تصمیمات سازنده خود آن را می سازند.

وی گفت :یکی از ساختارهابی که شهرها را می سازد پارلمان شهری یعنی همان شورا و شهرداری است. ارتباط صمیمی و همکاری و تعامل بین این دو باعث پیشرفت و توسعه شهر خواهد بود.مدیریت شهری می تواند راهگشا باشد و شهرها را در مسیر پیشرفت قرار میگیرد.
فرماندار آستانه اشرفیه گفت : هوشمند سازی در مدیریت شهری بسیار مهم است که این موصوع را در شهرستان استانه اشرفیه شروع کردیم و امیدواریم با استقبال شهروندان روبرو گردد.
وی با تاکید بر این که مدیریت منابع فقط پول نیست گفت: استفاده از منابع انسانی از مهمترین مولفه های مدیریت است و در شهر کیاشهر مدیری جوان فعال است که با قاطعیت می گویم در بین شهرداران کل استان، از شهرداران پر توان استان است.
آرنگ با اشاره به اینکه جلب مشارکت همان سرمایه گذاری است گفت: از مدیریت شهری می خواهم که به جذب سرمایه گذاری در شهر توجه کنند، باید از توان سرمایه گذاری مهاجرین برای توسعه استان و شهر خودمان استفاده کنیم البته اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را با دقت حفظ و حراست کنیم.

انتخای پیام/

About نسرین عشقی

Check Also

کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت : موافقت شورا با پرداخت کمک مالی به تیم فوتبال داماش رشت/

کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت : موافقت شورا با پرداخت کمک مالی به تیم …