چاپ مطلب چاپ مطلب

سلام آقای خبرنگار/کورش تالش

اختصاصی همای گیلان، روز خبرنگار هم رسید واقعا روز خبرنگار چه تند تند می رسد انگار خیلی به ما خبرنگاران خوش می گذرد که گذشت ۳۶۵روز را به سرعت برق وباد احساس،نمی کنیم
۱۷مرداد هرسال روزی است که قلم و رسانه مورد توجه قرار می گیرند
روزی که برای دفاع از ارزش قلم شهدای خبرنگار در ایران اسلامی جادوانه شده اند
اما اخبار چندسالی است که در خطه فرهنگی ماپوشش،سریع تری به خود گرفته است و همکاران بیشتری در استان گیلان هم به جرگه خبر نگاران پیوستند که اکثر آنها به صورت غیر آکادمیک وارد وادی رسانه و خبر شدند وبه صورت تجربی این حرفه را آموختند
باید گفت در حالی که جراید کاغذی در حال خارج شدن از چرخه خبر و رسانه هستند و اقبال عمومی به فضای مجازی بیشتر شده است و اگر دیروز رسانه های کاغذی و مجازی باهم رقابت می کردند امروز این رقابت به سود فضای مجازی به پایان رسیده است
سرعت انتقال اخبار در فضای مجازی مهم ترین دلیل گرایش مخاطبین دنیای رسانه می باشد که این سرعت روز به روز درحال افزایش است
خبرنگاران گیلانی اما دراین میان در مقابل فعالیت های خود درآمد چندانی ندارند و آنها این حرفه را شغل نمی دانند وبرای امرار معاش،مجبور هستند به شغل دیگری بپردازند
درحالی که حوادث و رویدادها در استان گیلان هر لحظه درحال ثبت و ضبظ توسط جامعه خبری گیلانی می باشد باید پذیرفت دیده شدن موفقیت ها و کاستی ها با انعکاس اخبار توسط همکاران خبرنگار در دسترس و دید عموم قرار می گیرند حلقه مفقوده ای که برای تماشای زوایای دور و نزدیک باید از اهالی رسانه تالش حمایت جدی تری صورت گیرد
حمایتی که می توان با یک جمله به آن پرداخت سلام آقای خبرنگار….
کورش تالش

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …