چاپ مطلب چاپ مطلب

ندیمی در انتقاد از تیترسازی برخی رسانه ها گفت: سایت محترم ! انصاف خوب است ولى نه فقط براى همسایه! + جوابیه

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل گفت: شخصیت و سرمایه ای چون آقای دکتر نوبخت را یک شخصیت محترم و مؤدب و فاضل دانسته و در این مورد هم تردیدى ندارم

به گزارش “زبان گویا” ، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در انتقاد به تیترسازی چند سایت در خصوص رابطه ندیمی و نوبخت، گفت: یک جواب در مورد دوست و سرور ما (دکتر نوبخت) قبلاً داده شد که، بنده شیطنت یک سایت در مورد تیتر تحت عنوان”جواب تند آقاى نماینده به آقاى دکتر نوبخت” را صرفاً یک کار رسانه اى براى تیتر سازى دانسته و آنچه بنده مورد نقد قرار دادم که هنوز هم بر آن اصرار دارم، موضوع توزیع ناهماهنگ منابع بین سه هدف محلى و استانى و ملى است و در این مورد هنوز پافشارى داشته و دارم.
ندیمی افزود: به هـیچ وجه در مورد این شخصیت و سرمایه که خود هم افتخار همکارى در پارلمان و بیرون از آن داشته، هم از جهت احترام و استفاده ملى از این وجود نازنین تغییرى در نظرم نداشته و ایشان را یک شخصیت محترم و مؤدب و فاضل دانسته و در این مورد هم تردیدى ندارم.
وی ادامه داد: در مورد یک شبنامه منتشره هم جوابى دادم که به نحوى هم ایشان و هم بنده را با قصد سوء، مورد تخریب قرار داده که در آن بخش، مسولیت پاسخ به سوالات مطروحه در مورد ایشان را از خود سلب نمودم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ افزود: مجدداً یاد آور مى شوم که، نقد نظر ایشان در بودجه را مورد تاکید قرار مى دهم و شخصیت دوست داشتنى ایشان را باور دارم و از نظر بنده پاسخ به شبهات پیرامون ایشان را مربوط به خود ندانستم.
ندیمی اظهار داشت: بین ایشان و بنده نه مطلبی بود و نه هست و همین جا از این بازى در فضاى مجازى به سهم خود به جهت نجابت ایشان، عذر خواه هستم ولى این عذرخواهى ربطى به مسایل بودجه ندارد، ما دو برادر هستیم که در دوره اول انتخابات از هاشمى دفاع نموده و هزینه آن را هر دو پرداخت نمودیم ولى اختلاف نظرى در یک مورد داریم که قابل رفع خواهد بود، البته در این مورد مطالب دیگرى است که متعاقباً مطرح خواهد شد.
وی تصریح کرد: بنده در مورد همکارى و رفاقت با آقاى دکتر نوبخت نیاز است توضیح بدهم که لااقل از مجلس ششم تاکنون هر دو چه در مجلس و چه در شوراى پول و اعتبار و چه در مرکز تحقیقات استراتژیک، روابط بسیار مثبتى داشته و به قول همکار دائمى ایشان (آقای غفارى) در همین سال گذشته وقتى بنده در سیماى گیلان رفتم در موضوع آزاد راه (ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهورى ۹۲) از همکارى ایشان (با ذکر اسم) یاد کرده و در دوران قبل هم از جهات مختلف با یکدیگر رفاقت کرده و در همان انتخابات اول دوره آقاى هاشمى و احمدى نژاد با هماهنگى ایشان، بنده در لاهیجان و رودسر از رقیب آقاى احمدى نژاد (هاشمى) دفاع کردم.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل خاطر نشان کرد: در مرکز هم با محبت ایشان در امور مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهورى ۹۲، مذاکرات داشته و در همین دوران اخیر هم ایشان از محبت نسبت به بنده فروگذار نکرده و اکنون هم اعلام مى کنم ایشان برادر خوب ماست، هر چند که در نحوه توزیع اعتبارات با ایشان اختلاف نظر داشته و دارم.

ندیمی عنوان کرد: اینکه یک سایت منتسب به بستگان یکی از اشخاص استان گیلان (خواهر زاده!) تمام دشمنى را یک جا (با سابقه قبلی در مورد اکثر نمایندگان گیلان، به جز دایی!) طرح مى کند و نتیجه مى گیرد که ایشان خود را نماینده تر مى داند (برخلاف نظر مثبت اعلامى دایی نسبت به ما) و یا با این و آن همکار بود پس همه گواه مطلب شیرینى از یک بازى است که حتماً قابل پیگیرى است.

وی ادامه داد: اما آنچه در مورد ویژگى مثبت دکتر نوبخت هست و باید اعتراف کرد، ربطی به اظهار نظر نمایندگان ندارد و نشانه همکارى ما با دولت را از وزراء و رأى اعتماد و … بپرسید و در مورد ما و آقاى نوبخت نیز ما دو نفر، حتماً سوابق دوستى با یکدیگر را بهتر مى دانیم ولى اظهار نظر در مورد لوایح حق ماست که نیازى به اجازه خواهر زاده! ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک سایت (خواهر زاده!) مى نویسد در اظهار نظر شدیداللحن و بعد این جمله را ذکر مى کند که من به نظر همشهرى خود اعتراض دارم ! کجاى این پاراگراف، شدیداللحن است ؟؟!

ندیمی افزود: همشهرى ، آیا انتقاد از نظر سایت (خواهر زاده!) خیلی شدید است؟ لطف فرموده رقیق اللحن آنرا ذکر فرمایید. آیا شما یک بار اعضاى خانواده را با شدید یا رقیق مورد ملاطفت قرار داده اید؟! کوبیدن بقیه نمایندگان شیرین است ولى …

وی با بیان اینکه “این چه فتنه و بازیگرى است” ادامه داد: ما به کورى چشم حسودان اعلام مى کنیم، آقاى نوبخت و همه سرمایه هاى گیلان را دوست داشته و داریم ولى وظایف نقل و نظر و نقد لوایح را حق خود مى دانیم.

نماینده گیلانی مجلس نهم گفت: این چه بازى جدیدى است که مى خواهند هیچ کس حرف نزند و اگر کسی نظر دیگرى را نقل کند و یا نقدکند را با هجمه روبرو سازند که (در این فضاى مه آلود و دیکتاتورى چند سایت) مردم و مخصوصاً نمایندگان آنان، حق نداشته باشند که نظر خود را در مورد بودجه به عنوان یک نماینده و یا نماینده یک کمیسیون در تلفیق بودجه و یا هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در یک جمع شورایی مطرحی کند.

وی افزود: معلوم است که این رفتار ربط به بودجه و … ندارد، بلکه یک سفارش است و گرنه مگر مى شود با احترام از یک همشهرى، یک نظر را نقد کنى و آنرا به ده چیز دیگر سنجاق کنند و مطلب بنویسند؟

ندیمی ادامه داد: اگر بنده وارد بخشى از مطالب مربوط به آقاى نوبخت از جهت اتهاماتى که در آن وجیزه به من و ایشان شد، گردیدم (که بهتر بود اصلاً وارد نشوم) به هیچ وجه قصد طعنه اى در کار نیست.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس نهم اظهار داشت: ایشان در ایام مجلس و پس از آن از افتخارات گیلان بود و هست ولى ظاهراً قصد این است که دو نفر ما یک جا مورد حمله قرار گیریم و باز هم تکرار مى شود در مورد موضوع مورد بحث (بودجه یا کل لوایح) ما هم صاحب نظر بوده و هم اعلام خواهیم کرد همان طور که قانون اساسی این حق را به ما داده است.

وی افزود: ضمناً ادبیات و متن مورد استفاده قبلاً در کامنت یک سایت دیگر آمده که نشانه سفارشى و سنجاقى بودن این مطلب مى باشد.

این نماینده ادامه داد: همان طور که آقاى بزرگوارى نماینده محترم خود گواهى خواهند داد که مزاح فیمابین ما یک موضوع حل شده بود و هست و هم اکنون هم ایشان روزى چند بار از یک سوى مجلس، محبت کرده و مى آیند پیش ما مى نشینند و مى گوییم و مى خندیم (اگر آقایان اجازه بدهند) و آقاى نوبخت را هم دوست داشته و در اولین دیدار از جانب این جماعت از ایشان عذرخواهى خواهیم کرد، ولى بحث طلبگى به جاى خود !

ندیمی تصریح کرد: وقتى یک سایت (خواهرزاده!) متنی کذایی را براى مقامات خارج استان پیامک مى کند، آیا در حفاظت از سرمایه هاى استان است ؟! ما به ضرس قاطع اعلام مى کنیم که هدف ناشران و واضعان بیش از آنکه اخلاقى باشد سیاسی است و بیش از آنکه نفى یکى باشد، کمر همت به تخریب هر دو بسته و ما به سهم خود از جناب نوبخت به این جهت که متاسفانه زمینه آن بیش از انکه متوجه ساحت ایشان باشد (متوجه) خود ماست، عمیقاً عذرخواهى نموده و پیگیرى آن را از باب پشت پرده انجام خواهم داد. هر چند که خواسته ما در موضوع منابع استانى (لااقل تا حد زیادى) در نشست ایشان با هیأت رییسه کمیسیون تلفیق و رییس مجلس حل شد (قابل توجه منتقدان)، یعنى قبول شد که حق استان ها داده شود.

وی افزود: وقتى اخلاق بهانه بی اخلاقى قابل تعقیب مى شود، خود دلیلى است که این معرکه گیرى ها دلیلى فراتر از نقد دارد. مثلاً اگر نماینده در دهه ٧٠ چند سالى کارمند مأمور از محلى بوده، آن را با عنوان (قابل تعقیب) مصادره سهام و … روبرو مى سازند، مى تواتد سفارشى بودن آن را اثبات کند، که چه تصاحب و تسلطى؟! آن هم در وقتى که هیچ رابطه اى از این جنس وجود ندارد و یا نماینده چندین سال در ماه و چند ماه در جلساتى که در ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق (به چند دلیل از جمله سوابق کمیسیونى و داشتن طرح تحقیق و تفحص و …) شرکت داشته که چند جلسه هم، در دوران مدیر پیشین ستاد مقارن گشته و از آن، تحت عناوینى (مجرمانه) سخن بگویند، از نظر هر کسی معناى سفارش داشته که در پیگیرى حقوق قضایی صحت آن به اثبات خواهد رسید.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: اینکه نماینده، مشاور پارلمانى نهاد در زمان چند معاون بوده را ملاط جوسازى قرار دادند، مى تواند این فرضیه را قوت دهد که اساس این دوگانه زنى، طراحى قبلی دارد، اینکه بنده چرا به نهاد رفتم و یا چگونه در قضیه رد صلاحیت براى انتخابات مجلس هشتم، چنین شرایطى شکل گرفت که به جرم هم اندیشى با دوستانى مثل آقاى نوبخت، توسط همین جماعت محلى و پرونده سازى موهومى که در گذشته به آن پرداخته شد، رد صلاحیت شده بودم ولى الان باید جواب ندهم که چرا رد شدم، بلکه باید پاسخ بدهم که چرا به در خواست و اصرار رئیس جمهور وقت جواب مثبت داده شد. در هر حال ما از نقد نظر دوست اندیشمند خود به نتیجه مورد نظر در توافق ایشان با هیأت رئیسه تلفیق و رئیس مجلس دست یافتیم و بقیه ماجرا طفیل نزد سیاست است و لاغیر.

ندیمی خاطر نشان کرد: یک نشانه خصمانه بودن متن (طعنه) این است که علیرغم ارایه پاسخ نفى و تکذیب و ارسال آن در شب درج، تاکنون (سایت خواهرزاده و …) چاپ نکرده اند. واقعاً اگر شما به دنبال حفظ سرمایه هاى انسانى ایران و گیلان هستید چرا به مقامات خارج از گیلان پیامک فرستادید و چرا جوابی را که آثار منفى تیتر شما را کاهش مى دهد، چاپ نمى فرمایید. آیا دم خروس، باور را تسهیل نمى نماید؟ هر چند که مشکل اعتبار استان ها حتى به کمیسیون تلفیق نکشیده، حل شد ولى شما برنامه تخریب هر دو نفر را داشته هر چند که رویتان نمى شود، اعلام کنید ولى ما اگر (حتى با نقل یک مطلب منسوب به دیگران) اسائه ادبى داشتیم از دوست خود عذرخواهى کرده و خواهیم کرد ولى ظاهراً شما دنبال اهداف دیگرى هستید !!!؟

وی معتقد است: اگر ما مطلبی در مورد نحوه توزیع اعتبارات عمرانى مطرح کردیم باید خدا را شاکر باشیم که دولت و در رأس آنان جناب آقاى دکتر نوبخت در جلسه مشترک با هیأت رئیسه و رئیس محترم مجلس (روز شنبه ١٣٩٢/٩/٨) همه خواسته ما را پذیرفتند و بخش عمده نگرانى ما را از جهت محرومیت استان ها در چند صورت، مرتفع نمودند و از این جهت تشکر و عذرخواهى مجدد از ایشان که به حق از سرمایه هاى ملى است احساس و درک و پیگیرى نافع را گوشزد کسانى مى کنم که مى گفتند چرا اصلاً این بحث مطرح شد.

اینکه گفت که چون ایشان خودرانماینده ترمى داندمورد انتقادهمکاران خود قرارگرفته است رابااین ها پرسش روبرو سازیم که :
اقاویا خانم بابرنامه ،اولا مگر نماینده ها تابع یکدیگر هستند؟!
درکجاى قانون اساسی نوشته شده که نماینده براى ایفاى وظایف نمایندگى باید ازنماینده دیگر ( ولوروساى مجالس)
اجازه بگیرند؟!
خوب برادر(همیشه نق زن)ماهم نماینده هستیم ،براى خودمان جمعبندى ( ناشى ازتعددجلسات) داریم اگر دیگران دیرتر به ان برسند، تقصیر مانیست
اگر ما یک روز اعلام کردیم که رییس فلان سازمان ازجهت اقتصادى وفنى وحل مشکلات موجود کارایی ندارد ،ایا همان مخالفان نرفتند طرح تحقیق وتفحص بدهند درهمان موضوع وهمان مدیر؟!
اگرما گفتیم فلان رییس شرکت راست نمى گوید وبه خاطراین دروغ ها ما گرفتارشده ایم ،ایا الان همان مدیر درحال تغییر به خاطر همان مسایل نیست؟!

***************************************************************

جوابیه پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به اظهارات نماینده محترم لاهیجان: جناب استاد ندیمی ای کاش کمی در قلمتان انصاف می داشتید !!!

اختصاصی دیارمیرزا ، روز گذشته مطلبی تحت عنوان طعنه ندیمی به نوبخت در خصوص سوابق سیاسی و نحوه مدرک گرفتنش به نقل از پایگاه خبری انتخاب در پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا منتشر شد که ظاهرا موجب تالم شدید بعضی از آقایان قرار گرفت که لازم دیدم با توجه به جوابیه ای که حضرت استاد ندیمی مرقوم فرموده و در سایت شخصی خودشان در ج نموده اند و در آن ، ادعا ها و اتهاماتی را به مدیرمسئول دیارمیرزا وارد نمودند پاسخی کوتاه و مستدل جهت تنویر افکار عمومی ارایه نماییم

ظاهرا جناب استاد ندیمی اصل موضوع را فراموش کرده اند که بخش اعظمی از جواببیه خود را به مدیرمسئول دیارمیرزا اختصاص دادند ولی حضرت استاد جالب است بدانید و بدان توجه کنید !!! که خبرهای مورد اشاره جنابتان اعم از متن اصلی ، عکس و .. بنقل از پایگاههای خبری انتخاب و در سیاهکل منتشر شده بود البته این جای بسی خوشحالی دارد که هر خبری که در پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا منتشر می شود تازه در استان دیده می شود و …

پس حضرت استاد، این مطلب تولیدی تحریریه دیارمیرزا نبوده و فقط دبیر تحریریه مجلس دیارمیرزا در تیتر خبر پایگاه خبری انتخاب بجای نماینده مجلس اسم شما را نوشته است و در خبر دومی که به نقل ازپایگاه خبری درسیاهکل منتشر شد و هرگز در آن از کلمه شدید الحن استفاده نشده است و ظاهرا این ادعا استنباط شخصیتان از تیتر خبر مذکور است در آن تیتر “ اعتراض تند ندیمی به معاون گیلانی رئیس جمهور ” عنوان شده بود حضرتعالی در سخنرانیتان فرموده بودید” من به نگاهی که همشهری ما آقای نوبخت در نماز جمعه داشتند کاملاً معترض هستم” یا در جای دیگر فرمودید ” دولتها می بایست تابع مجلس باشند. قانون این است که ما بگوییم شوراها چگونه باشند، فرماندارها چگونه انتخاب بشوند و این حق مجلس است، نه شخص… ” قضاوت با شما و مخاطبان عزیز که آیا این انتقاد ها تند بود یا نه در ضمن در رسانه تیتر، حرف اول را برای جذب مخاطب می زند البته استاد ارجمند حق طبیعی شما هست که در موارد مختلف نظرتان را اعلام کنید و نه به مجموعه ما ونه به هیچ کسی ربط ندارد و نظر شما محترم است اما این حق را به رسانه بدهید که نظر و موضع شما را به مخاطبان و دوست دارانتان منتقل کندو یا آنها را نقد نماید تا آنها هم با مواضع شما آشنا بشوند حتما شما این حق را به رسانه می دهید دیگر!!!

و پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در همان خبری که شما اشاره کردید یک کلمه اضافه نکرد.حال یا آنها مواضع و حرف های شما بود یا نه که اگر نبود باید منبع اصلی خبر بدان اشاره کند و جوابگو باشد اما شما در جوابیه تان به اشکال مختلف و با علم، سعی کردید بجای اینکه به اصل موضوع بپردازید ذهن مخاطب را به این سمت ببرید که این خبر با هدف خاص در دیارمیرزا نگاشته شده بود و در پاراگراف های متعددی در جوابیه تان سعی کردید به مخاطب اثبات کنید که این مطالب از سوی کسی ویا به سفارش شخصی و با نیت خاصی نگاشته شده است

عزیز دل

شما استاد ما هستید و قطعا می دانید تکنیک خبری سافت نیوز اثر دارد اما نه برای همه ..

جهت اطلاع شما عرض می کنم که مدیرمسئول دیارمیرزا دارای شخصیت مستقل هست که سوابق و مواضع سیاسی آن بر مطلعان مشخص و روشن است و این که ایشان با یکی از نمایندگان محترم مردم وابستگی نسبی دارد بدان معنا نیست که این مجموعه به ایشان وابستگی داشته باشد و ایشان هم چندین بار در موارد مختلف عنوان داشته اند که ارتباط خانوادگی حقیر با جناب آقای …. که باعث افتخار و غرور است دلیل نمی شود که مواضع ما در مسایل مختلف یکسان باشد

البته ما نمی دانیم تحریریه پایگاه خبری انتخاب با چه نیتی این مطلب را نوشته است اما ما در دیارمیرزا فقط قصد اطلاع رسانی آنرا داشتیم و موید حرف ما هم کامنت های متعددی که از سوی مخاطبان در ذیل مطلب درج شده بود که با توجه به این که احساس می شد به نوعی به حضرتعالی توهین شده است ازدرج آنها جلوگیری بعمل آمد .

سردار سخن

اینکه شما همه مطالب را سفارشی و تخریبی می دانید در نوع خودش جالب است و وقتی در جوابیه تان عنوان می کنید که : یک سایت منتسب به بستگان یکی از اشخاص استان گیلان (خواهر زاده!) تمام دشمنى را یک جا (با سابقه قبلی در مورد اکثر نمایندگان گیلان، به جز دایی!) طرح مى کند و نتیجه مى گیرد که ایشان خود را نماینده تر مى داند (برخلاف نظر مثبت اعلامى دایی نسبت به ما) و یا با این و آن همکار بود پس همه گواه مطلب شیرینى از یک بازى است که حتماً قابل پیگیرى است.

بزرگوار، امیدواریم برای این ادعایتان سندی هم داشته باشید ما کجا عنوان کردیم دایی مدیرمسئول نماینده ترین نماینده گیلان است هرچند که به توانایی وعلم و جسارت ایشان در مطالبه حق مردم ایمان کامل داریم این را مردم باید تشخیص دهند و قطعا مردم بصیر و ولایت مدار گیلان این را بخوبی تشخیص می دهند که چه کسی دلش برای مردم می سوزد و چه کسی دلش برای …….

اما حضرت استاد این که حضرتعالی بر کارتان اشراف کامل دارید بر هیچ کس پوشیده نیست و موید ادعای ما حضور پررنگ شما در ادوار مختلف مجلس است اما این جوابیه مزد زحمات همکاران ما در مجموعه دیارمیرزا نیست لطفا کمی به این آمار توجه کنید :

مطالب منتشر شده سیزده نماینده مردم شریف گیلان از تاریخ اردیبهشت ۹۲ تا به امروز در پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا:

آقای ندیمی حداقل ۵۶ خبر / آقای لاهوتی حداقل ۴۸ خبر

آقای جعفرزاده زاده حداقل ۴۷ خیر / آقای کوچکی نژاد حداقل ۴۰ خبر

آقای نعیمی رز حداقل۳۵ خبر / آقای تامینی حداقل ۳۰ خبر

آقای قربانی حداقل ۳۰ خبر / آقای خصوصی حداقل ۲۵ خبر

آقای عاشوری حداقل ۲۰ خبر / آقای حکیمی حداقل ۲۰ خبر

آقای شکری حداقل ۱۵ خبر / آقای رهبری املشی حداقل ۱۵ خبر

آقای خسته بند حداقل ۱۰ خبر

پس این آمار که مستنداتش در قسمت آرشیو دیارمیرزا موجود است موید این مطلب است که ما فقط قصد اطلاع رسانی برای مخاطبان فرهیخته مان را داریم و بلطف خدا بازدید روزانه حداقل ۴۰ هزار صفحه ی دیارمیرزا موید این ادعااست که مجموعه دیارمیرزا در این مدت یکساله بی طرف و بدون جانبداری خاص فعالیت کرده است و فقط وابستگی نسبی مدیرمسئول دیارمیرزا به جناب آقای نماینده بهانه بعضی از افراد شده که حاشیه سازی کنند ما هم بر این باوریم که حضرتعالی چنین باوری ندارید ….

یادتان نرفته که دبیر تحریریه مجلس دیارمیرزا چندبار به شما زنگ زد اما شما جواب ندادید!!! یا گفتید جلسه هستم یادتان هست که مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در سالن فرودگاه بصورت اتفاقی شما را زیارت کرد و از اینکه شما با مجموعه دیارمیرزا کمتر مصاحبه می کنید گله کرد که شما فرمودید ندیمی اهل مصاحبه نیست و حتما جواب ایشان هم یادتان هست ؟؟

حضرت استاد

در مورد پیامک هم باید عرض کنیم که مجموعه پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به هیچ کس از سامانه خود پیامک نفرستاد اگر منظور شما پیامک های ارسالی برای نمایندگان است که این از سوی خود مجلس برای نمایندگان و اسامی معرفی شده از سوی آنها می باشد و در مورد زمان درج جوابیه باید چند نکته را به اطلاع شما برسانیم که اولا شما جوابیه را به کجا و به چه شکل ارسال کرده اید.دوما اصلا جوابیه شما بر اساس عرف مربوط به مجموعه دیارمیرزا نمی شود چرا که شما اگر جوابیه ای داشتید باید آنرا به سایت هایی ارسال می کردید که خبر تولید آنها بود اما تحریریه دیارمیرزا بمحض رویت جوابیه تان در سایت شخصیتان آنرا با اجاز مدیرمسئول منتشر کرد که بعدا کسی نگوید دم خروس کجاست ….

بهرحال جناب آقای ندیمی بازهم به اطلاع شما و همه ی مخاطبان فرهیخته می رسانیم که مجموعه پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا متشکل از جمعی از جوانان مومن ، متخصص و تحصیلکرده می باشد و وظیفه ما دفاع از آرمان های امام راحل و مواضع حضرت امام خامنه ای است و سعی کردیم در هیچ مقطعی از مواضع خودمان کوتاه نیاییم هرچند که منکر قصور و اشتباه خودمان نیستیم اما ما در این وجیزه قصد نداشتیم به موضوعات شما و جناب آقای دکتر نوبخت بپردازیم چون هر دوی شما بزرگوار عزیز ما و جز سرمایه های گیلان و ایران هستید

و حرف آخر از زبان حضرت حافظ:

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنند

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست آن به که کار خود به عنایت رها کنند

بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند

حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران غیورش قبا کنند

بگذر به کوی میکده تا زمره حضور اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی‌شود شاهان کم التفات به حال گدا کنند

***************************************************************

جوابیه ایرج ندیمی به اظهارات دیار میرزا: انصاف خوب است ولى نه فقط براى همسایه

سایت محترم، باسلام

١) تعداد خبر، موید کثرت مصاحبه ملى ایشان است نه همیارى ویژه یک سایت محلى

٢) سخن در کثرت نیست بلکه دو عنصر گزینش و تیتر است
شما براى اکثریت، تیتر تلخ، گزنده، غیر واقعى انتخاب مى فرمایید
مثلا انتخاب دو عضو اصلى و سه عضو ناظر گیلانى براى تلفیق بودجه
چه کسی و در کجا گفته که نمایندگان منتخب کمیسیون ها ناظر بوده ولى … بازیگر است ؟
آیا این روش جز اهداف سیاسی، معناى دیگرى دارد کما اینکه به … در این مورد یاد کرد وجود داشت.
این در حالى است که آقاى ندیمى در هر دو سال با رأى قاطع اعضاى تلفیق به عنوان هیأت رئیسه انتخاب گردیده و توجیهى ندارد که ایشان و آقایان کوچکى نژاد و لاهوتى را ناظر دانسته و بقیه را …

٣) انصاف خوب است ولى نه فقط براى همسایه !
شما ربط نقد حرف انحلال مجلس به نفع اجراء، را به اقاى نوبخت نسبت ندهید، ما را بس
شما سفارشى بودن را به خود نسبت ندهید،ما را بس
شما در پرده بردارى از سایت ها به دنبال عکس سقایت نباشید ما را بس
شما طنز بی پایه اى که حکایت رجال و کارشناس بودن است را حمل بر … نکنید و دسترسی داشتن به ایشان را جرم ندانید ما را بس
اگر نماینده خراسان رضوى نقل دیار میرزا را نشان داد ما مى گوییم ما را بس
اگر در صبح گذاشتن مطلب، کامنتى در تأیید سخن ما گذاشتید و دیگر کامنت ها را نگذاشتید ما را بس
اگر نقد تیترى که شما براى جذب مخاطب به کار بردید آبروى اشخاص دستمایه جدب نگردد ما را بس
اگر تیتر جذب مخاطب شما، غش به سمت … نباشد ما را بس
اگر قصد مصاحبه دارید مشکلات زمان تماس را در نظر داشته باشید ما را بس
اگر در فرودگاه ما را دیدید براى هم زدن یک جذب مخاطب و یک تیتر وامى از سیما نباشد ما را بس
اگر قصد حفظ سرمایه هاى استان گیلان دارید، نمایندگانى با کثرت و به قول خود شما پر رنگى حضور مدنظر باشد ما را بس
شعر حافظ را با اشعار بی … ایشان یا دیگر شعرا چون سعدى و … خوانده شود ما را بس
این سخن باید تشریح بیشترى گردد ما را بس

8804

8804

8809

About

Check Also

تجلیل از کارکنان واحد صنفی شهرداری لنگرود به مـناسـبت روز اصـنــاف تــوسـط شـهــردار و اعـضــای شورای اسلامی شهر لنگرود

تجلیل از کارکنان واحد صنفی شهرداری لنگرود به مـناسـبت روز اصـنــاف تــوسـط شـهــردار و اعـضــای …

One comment

  1. آقای ندیمی وقت و عمر خود را صرف این مردم برای این مردم تلاش کرد
    من بعنوان یک شهروند لاهیجانی افتخار میکنم که چنین نماینده ای مقتدر و غرور آفرین دارم