چاپ مطلب چاپ مطلب

پیوند بین عدالت اجتماعی و عدالت فضایی در پهنه های شهری؛ رهیافتی بر فرم پایدار زیستی است

پیوند بین عدالت اجتماعی و عدالت فضایی در پهنه های شهر؛ رهیافتی بر فرم پایدار زیستی است

دکتر مطالبی در یک گفتگوی اختصاصی مطرح کرد : رسیدن به فرم پایدار زیستی و پیوند بین عدالت اجتماعی و عدالت فضایی در پهنه های شهر نیازمند شناخت و دانش در آمایش پهنه های سرزمین و توجه به بهره گیری از ظرفیت نخبگان واقعیست و بدیهی است تلاش برای برقراری توسعه اجتماعی بدون درک درست از وضع موجود و بکارگیری اصولی از تخصص و نگاه به آینده پژوهی تحقق پذیر نیست.

مشاور کمیسیون توسعه پایدار شورای ششم کلانشهر رشت اظهار داشت : باید خدمات در توزیع عادلانه پهنه های سرزمینی همگام با توسعه کالبدی صورت پذیرد به گونه ای که ارائه خدمات شهروندی با توجه به نیازمندی های شهروندی و در مسیر پاسخدهی مطلوب به مردم حرکت کند و تامین آسایش و رفاه جامعه تضمین گردد.

عماد مطالبی در بخشی از گفتگوی خود با همای گیلان تاکید داشت: برای رسیدن به یک سرزمین پویا و تحقق پیوند عدالت اجتماعی و فضایی باید سعی کنیم ابتدا شناخت درستی از وضع موجود و درک صحیحی از نیازهای شهروندی داشته باشیم تا بتوانیم با تصمیم سازی های معقول و قابل اجرا، به بهترین پاسخگویی در زمان بندیهای تعریف شده دست یابیم.

مشاور کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت در پایان گفت : امیدواریم که ارائه یک مدیریت شهری یکپارچه و بکارگیری همه ظرفیت ها و استفاده واقعی از پتانسیل نخبگان بتواند خروجی های کارآ و بهینه برای شهر و سرزمین فراهم سازد تا بتوانیـم رفاه، آسایش و رضایت رشتوندان محترم را فراهم سازیم.

انتهای پیام/
رسانه همای خبر
(همای گیلان)

About نسرین عشقی

Check Also

شهردا‎ر لاهیجان از اعلام فراخوان سیزدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند خبر داد 🔹رضا زنده دل ، شهردار لاهیجان و دبیر جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از اعلام فراخوان سیزدهمین دوره این جشنواره خبر داد

به گزارش همای خبر، رضا زنده دل در گفت و گویی افزود: شهرداری و شورای …