چاپ مطلب چاپ مطلب

چالش های هرساله نجات غریق استان گیلان / علیرضا شیعیان

همای گیلان: اینکه از عمر تاسیس هیات نجات غریق استان چقدر میگذرد ودر طول این مدت زمان چه پیشرفت هاوگسترشی داشته میگذریم چراکه مبنای تاسیس این هیات حفظ جان انسانها وندادن حتی یک غریق میباشد
اما اینکه این هیات با اینکه یک هیات ورزشی است اما نقش امدادی وحیاتی دارد موضوع کلاف سر در گم بحث میباشد ،باتوجه به اینکه فدارسیون های ورزشی وبه تبع ان هیاتهای ورزشی تحت نظارت وپوشش وزارت ورزش وجوانان میباشد لذا ملاحظات بودجه ای ان نیز در حیطه اموزش بر عهده این وزارتخانه میباشد اما کلیه اماکن ابی که مجوز بهره برداری انان توسط ادارات ورزش وجوانان صادر گردیده موظف به بکارگیری منجیان غریق به تعداد استاندارد ذکر شده در ائین نامه اجرائی میباشند وکلیه حق الزحمه منجیان باید طبق اشل حقوقی مصوب فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلام ایران توسط کا رفرما پرداخت گردد حال انکه استان گیلان با داشتن حدود ۴۰طرح سالم سازی که تعدادی بصورت خصوصی و تعدادی هم تحت پوشش شهرداریهای شهرستانها اداره میگردد.

photo_2016-07-23_11-49-52

منجیان غریق طرح ها معمولا در سالهای گذشته مشکل چندانی در دریافت حقوق خودنداشته اند هرچند همان حقوق مصوب نیزدر اندسته از طرح های سالمسازی تحت پوشش شهرداریها با تاخیر چندین ماهه وگاهی یکساله پرداخت شده ولی بازهم منجیان راضی بوده وبا درک مشکلات مالی شهرداریها با تعاملی خوب کار خود را بصورت جدی انجام میدهند بطوری که امار غریق در این گونه طرح ها درسالهای اخیر بصفر رسیده است اما مشکل از جای شروع میشود که جهت کاهش مغروقین ، مسئولین دلسوز گیلان اقدام به ایجاد ایستگاه های تحت عنوان « نقاط حادثه خیز» نمودند ،این نقاط برحسب طول ساحل هر شهرستان وتعداد گردشگران حاضر در ساحل ایجادگردید والحق والنصاف بسیار قابل تقدیر وکاربردی بود بطوریکه امار غریق ۲۵۰نفری قبل از ایجاد اینگونه ایستگاه را به ۴۵نفر در سال ۹۴ رساند نعداد این نقاط نیز در کل سواحل گیلان به۳۰۰ نقطه افزایش یافته که تعداد ۶۰۰ناجی در ان مشغول بکار بودن چالش تامین مالی این منجیان هرساله برای مسئولین استانی معضلی شده که از یکطرف دغدغه میزبانی شایسته این استان زیبا وازطرف دیگر تامین منابع مالی جهت بکارگیری منجیان غریق را در بر دارد بطوریکه با توجه به تلاشهای زیاد حقوق سال ۹۴هنوز بصورت کامل پرداخت نشده وامسال نیز بازهم قصه نبود اعتبارات جهت راه اندازی ایستگاه های نجات غریق در نقاط حادثه خیز موجب نگرانی شده است ، لذا بنظر میرسد عزمی هدفمند از جانب مجمع نمایندگان استان گیلان ، استاندار محترم ونماینده ولی فقیه در استان جهت تاکید وجلب حمایت هیات دولت و وزیر محترم کشوربه امر خطیر حفظ جان گردشگران را میطلبد
بادر نظر گرفتن رتبه استان گیلان در بین استانهای دیگر در جذب وپذیرش گردشگر تامین وپیش بینی زیرساختهای مربوط امری ضروری میباشد
علیرضا شیعیان ،کارشناس ارشد فیزیواوژی ورزش ،مدرس فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی ایران

 

14380610577

 

About سردبیر

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …