چاپ مطلب چاپ مطلب

کارمندان وهنرمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لاهیجان به مردم غزه خون اهداکردند

همای گیلان:جمعی ازکارمندان و هنرمندان اداره فرهن گ وارشاداسلام  یشهرستان لاهیجان برای اهدای خون به مردم جنگ زده غزه درپایگاه سیار انتقال خون لاهیجان حاضرشدند.

download (6)

رامین فر سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان صبح امروزشنبه ۱۸ مرداد ۹۳ همراه باهنرمندان شهرستان درپایگاه سیار انتقال خون واقع در محل اداره ، ونخودرابه کودکا نوجنگ‌زدگان غزه که اینروزهاتح تحملات وحشیانه رژیم صهیونیستی هستنداهداکردند. وی بااشاره به اقدام هنرمندان دراهدای خون به مردم مظلوم غزه گفت: این اقدام کمترین کاری است که می‌توانیم برای مردم مظلوم غزه انجام دهیم.

سرپرست  اداره فرهنگ وارشاداسلامی لاهیجان خاطرنشان کرد: اقدام هنرمندان دراهدای خون به مردم غزه می‌تواندمردم  راتشویق کندتابه مردم بی دفاع ومظلوم غزه خون اهداکنندچراکه همینخون،جان خیلی هارانجات می‌دهد.

download (7) download (8)

About

Check Also

چچن؛تهدیدی خاموش در روسیه

چچن؛تهدیدی خاموش در روسیه جمهوری چچنستان یا چچنیا یکی از جمهوری های خودمختار روسیه است …