چاپ مطلب چاپ مطلب

کحالی معاون فرماندار آستانه اشرفیه شد

اختصااصی همای گیلان:رضاکحالی پس از این که توسط شورای شهر لاهیجان از سمت شهرداری لاهیجان عزل شد پس از کش وقوس های فراوان نهایتا به عنوان معاون فرماندار آستانه اشرفیه صبح امروز معارفه شد در این جلسه از مصطفوی که مدتی سرپرستی معاونت فرماندار را بر عهده داشت تقدیر وتشکر به عمل آمدdownload (2)

About سردبیر ارشد

Check Also

همزمان با روز زمین پاک توزیع کیسه های پارچه ای در بین شهروندان توسط شهرداری لاهیجان

همزمان با روز زمین پاک توزیع کیسه های پارچه ای در بین شهروندان توسط شهرداری …