چاپ مطلب چاپ مطلب

راز های پشت پرده تجاوز روسیه به اوکراین

مقدمه

اختصاصی همای خبر/تحلیل و تفسیر جنگهای بزرگ جهانی که در آن کشور های زیادی نقش داشته و در صورت ادامه می تواند جغرافیای سیاسی و حتی طبیعی را هم تغییر دهد ، بدون درنظر گرفتن مفاهیم فکری و نظری و فلسفی ، بیهوده است.

زبگینیو برژینسکی استاد علوم سیاسی و از طراحان برنامه های ماورای بحار و مبتکر سیاست استراتژی قایق های توپدار ایالات متحده روزی گفته بود که لیبرال دموکراسی آنچنان اروپا را آراسته و آرایش کرده که هر دیکتاتوری ، روزی برای تصاحب آن وسوسه میشود .جنگ ها در قاره های بزرگ و بین کشور های بزرگ ، نمیتواند بدون مباحث فلسفی و نظری رخ دهد.اروپا با میراث داری فلسفه های گوناگون و زایش بزرگترین تمدن بشری و دارا بودن بزرگترین هژمونی تعالی و سعادت و رهایی انسانها، بدون نیاز به هیچ پیامبری و آیین دینی و مذهبی ، خاستگاه و آرامگاه ی همه ی مفاهیم انسانی و زمینی ، از رنسانس به اینطرف بوده است و لیست گذاری پایوران و منادیان اندیشه های نظری و فلسفی و هنری و انسانی ، در حوصله ی این مقاله نیست .
اروپا ، مهد و مادر اندیشه های فلسفی و سیاسی و تاریخی می باشد و مکاتیب مهم نظری نظیر کاپیتالیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و اومانیسم و اگزیستانسیالیسم و فاشیسم وووهمه و همه در اروپا متولد شده اند ، اگر چه در قرن های بعدی و سرزمین های بعدی ، سرنوشت های دیگری یافتند.
فاشیسم در اروپا و در یک قدمی مکتب فلسفی و سیاسی فرانکفورت تولد یافت و در همانجا زمین گیر و در تاریخ دفن شد .کاپیتالیسم با کمک و همراهی لیبرالیسم و مهاجران انگلوساکسون بیتوته کرده در سرزمین های تازه کشف شده ی آمریکا، به اوج رشد خود رسید و نماد مهد آزادی جهان شده است .
از اندیشه ههای محکم و مستحکم دیالکتیک کارل مارکس ،مبانی کمونیسم مهاجرت کرده در سرزمین تزار ها ( روسیه) و زرد پوستان ( چین) ، فقط و فقط مجسمه های آنان در موزه ها ، برای عبرت باقی مانده است چون این سرزمین ها، فاقد روح و فرهنگ و تمدن زایش و تکامل برای نشای این اندیشه در زمان خویش بودند .
اروپائیان بخاطر غنای فرهنگی ، از اندیشه های فلسفی ، به سوسیال دموکراسی و تکمیل مباحث نظری لیبرابیسم ، و در سطحی بالاتر به جامعه ای باز ( بقول کارل پوپر) و افسون زدایی از قدرت کردند ( بقول ماکس وبر) رسیدند.
آری! قدرت واقعی اروپا و راز حمله ی پوتین به اروپا را باید در همین غنای فرهنگی مستحکم که روزی دیوار برلین را فرو ریخت و امروز پشت دروازه های مسکو و سن پطرز بورگ ، برای فروریختن آخرین بازمانده ی تزار که در مکتب استالین و تجربه ی سالها زندگی در آلمانشرقی ، باید یافت.
لیبرال دموکراسی ، جهان آزاد ، اقتصاد پویا ، سعادت همگون با آینده ی درخشان ، همزیستی انسانی فارغ از همه ی اعتقادات فردی و اجتمایی و سیاسی ، کعبه ی آمال و آرزوهای بشر امروزی می باشد که شهروندان جهان معاصر را بسوی خودش جذب و برای رسیدن به آن ، حاکمیت کشور ها تغییر و تحولات اجتمایی و سیاسی جدیدی شکل می گیرد ( انقلاب مخملی) و سطح رفاه و بهداشت و کار و شغل و اطمینان از آینده و صلح و دوستی و حاکمیت قانون و دموکراسی و پاسخگو بودن حاکمیت و احترام به حقوق بشر و روند آزاد و سهل بودن انتقال قدرت ووو همه و همه در لیبرال و سوسیال دموکراسی ، آرزوی هر انسانی می باشد .
این مقال بگفتیم و گفتار را از جنگ دوم جهانی تا تجاوز امروزین روسیه ( پوتین) به اوکرائین را با مقالات سریالی دنبال خواهیم کرد ….
ادامه دارد …

جلال میرزاآقایی

با کانال همای خبر همراه باشید.

http://homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

جامعه ایده‌آل چیست؟

جامعه ایده‌آل چیست؟ برای رسیدن به یک جامعه ایده‌آل ، ضرورت دارد که ابتدا یک …

One comment

  1. برژینسکی همان آشغالی بود که به همراه کارت یک ملت را دچار بدبختی ابدی کرد.