جلال الدین محمد شکریه

رئیس شورای شهر رشت در گفتگو با دیارمیرزا از تحویل استعفای جلال الدین محمد شکریه به شورای شهر رشت خبر داد و افزود: استعفای این عضو شورای شهر رشت امروز در صحنه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید امیرحسین علوی، رئیس شورای شهر رشت در گفتگو با دیارمیرزا از تحویل استعفای جلال الدین محمد شکریه به شورای شهر رشت خبر داد و افزود: استعفای این عضو شورای شهر رشت امروز در صحنه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین ادامه داد: آقای شکریه به دلیل شرایط کاری و شغلی که دارند به خواست خودشان استعفا نامه‌ای را به شورا ارائه کرد.

علوی با اشاره به اینکه استعفای شکریه امروز در صحن علنی شورا شهر بررسی می‌شود، اظهار داشت: چنانچه با استعفای ایشان در صحن علنی شورا موافقت شود اولین نفر از عضو علل البدل یعنی آقای بهراد ذاکری به عنوان عضو شورا وارد شورای شهر رشت خواهد شد و در جلسه آینده مراسم سوگند یاد خواهد کرد.