Tag Archives: کوروش

فرجام کوروش بزرگ /تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ ایران

اختصاصی همای گیلان:دراواخر سلطنت این پادشاه حدود ایران ازمغرب به هلسپونت (بغازداردانل)ودریای مدیترانه وازمشرق رودسند ازشمال قفقازو دریای مازندران ازشمال شرقی رودسیحون وازجنوب دریای عمان وخلیج فارس وشبه جزیره عربستان رسیده بود : اختلاف روایات درفرجام کوروش چندان است که مورخ نمی تواند دراین باره به تحقیق داوری کند. دراینکه …

Read More »

مقایسه کوروش بزرگ با پادشاهان هم دوره او/تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ

همای گیلان: هرودوت گوید: «کوروش پادشاهی بزرگوار، بخشنده و با گذشت و آسان گیر بود. مانند خسروان دیگر چشم به مال و منال نداشت و در بذل و کرم و عدل افراط می کرد. به داد ستمکشان می رسید و دادخواه بود. آنچه سعادت و خیر خلق در آن بود …

Read More »

تبارکوروش/تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ ایران

اختصاصی همای گیلان، کوروش،فاتح همدان پایتخت ماد از سوی مادر نوه ی آستیاگ واپسین شاه ماد و از سوی پدر نوه ی هخامنش نخستین پایه گذار فرمانروایی موروثی در میان اقوام پارس بود.در خاندان هخامنشی وی کوروش سوم و پدرش که داماد آستیاگ بود کمبوجیه دوم به شمار می آمد.به …

Read More »

مقایسه متن منشور کوروش بزرگ با کتیبه دو پادشاه آشوری/تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ

اختصاصی همای گیلان، کوروش بزرگ: “خستگی‌های مردم بابل را تسکین دادم و از بند رهایشان کردم” منشور کوروش بند ۲۶ منشور سناخریب پادشاه آشوری: “بزرگ و کوچک، هیچکدام (از مردم بابل) را باقی نگذاشتم. من میدان‌های شهر را با اجسادشان پوشاندم” متن یکی از کتیبه‌های آشوربانیپال، پادشاه آشوری: “معابد ایلام …

Read More »

پاسارگاد/تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ ایران

اختصاصی همای گیلان، نزدیک به دویست سال از اثبات مشهد مادر سلیمان به عنوان آرامگاه کوروش و دشت مرغاب به عنوان پاسارگاد قدیم می گذرد و در این مدت نیز درباره صورت و معنی «پاسارگاد» سخنان بسیاری عنوان شده است. نخستین کسی که اظهار نظر کرده است هرودوت می باشد …

Read More »

زندگی نامه کوروش بزرگ قسمت شانزدهم و پایانی/غلامرضایی مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ ایران

درگذشت کوروش بزرگ اختصاصی همای گیلان: مرگ کوروش نیز چون تولدش به تاریخ تعلق ندارد. هیچ روایت قابل اعتمادی که از چگونگی مرگ کوروش سخن گفته باشد در دست نداریم و لیکن از شواهد چنین پیداست که کوروش در اواخر عمر برای آرام کردن نواحی شرقی کشور که در جریان …

Read More »

زندگی نامه کوروش بزرگ قسمت پانزدهم/غلامرضایی مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ ایران

 شفقت کوروش بر گرفته از کتاب یهودیان باستان اثر ژوزف فوکه اختصاصی همای گیلان، در دنیای باستان رسم بر آن بود که چون قومی بر قوم دیگر فائق می آمدند ، قوم مغلوب ناچار می شدند که به دین مردم پیروز درآیند و از باورهای مذهبی خود دست بکشند. چه …

Read More »

زندگی نامه کوروش بزرگ قسمت چهاردهم/غلامرضایی مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ ایران

اختصاصی همای گیلان، و اینک متن استوانه : ۱) « کوروش» شاه جهان ، شاه بزرگ ، شاه توانا ، شاه بابل ، شاه سومر و اکد. ٢) شاه نواحی جهان. ۳) چهار[ …… ] من هستم [ …… ] به جای بزرگی ، ناتوانی برای پادشاهی کشورش معین شده …

Read More »