چاپ مطلب چاپ مطلب

بی امنیتی مامورین مالیاتی را چه کسی پاسخگو است !؟

همای گیلان:در جریان پرونده ی مالیاتی ام به اداره امور مالیاتی استان سری زدم بماند که بروکراسی اداری چقدر پدر درآور است و بالا و پایین می برد و ….
به هرحال مامورین مالیاتی ای را دیدم که واقعا با تمام وجود به کار خود می پرداختند و با هم و غم تمام با ارباب رجوع صحبت می کردند تا بتوانند وصولی های خود را دریافت کنند؛ اما در این میان با برخوردهای تند و زننده ارباب رجوع هم مواجه می شدند برایم جالب بود!! چند مورد را مشاهده کردم. اما جالب تر آنکه کسی نبود بیاید و جلوی این مسائل را بگیرد کسی نبود بیاید تا دستان ارباب رجوعی را که بر یعقه ی مامور مالیاتی نقش بسته بود جدا کند! واقعا مبهوت بودم به خود گفتم حداقل من بروم تا آنها را بخاطر حس انسان دوستانه جدا کنم ! بعد گفتم شاید کار به جاهای باریک بکشد، بعد از نیم ساعت دیدم که ۲ نفر از مامورین انتظامی آمده اند تا آنها را جدا کنند !! ولی دیگر فایده ای نداشت آن بنده خدا آنقدر رنگش پریده بود که فکر کردم باید به بیمارستان برود. اما این صحنه این مسئله را در ذهنم تداعی کرد که هر ارباب رجوع یا مودی ای اگر بیاید و به راحتی بخواهد فحاشی کند! یا گلاویز شود! دیگر چه امنیتی وجود دارد ؟! دیگر کدام مامور مالیاتی رغبت به کار می کند؟! اصلا چرا باید یک مامور با وجود عدم امنیت در اداره اش هم و غم تامین وصولی اداره اش را داشته باشد ؟! تمامی پرسنل اداره از مدیریت و توانایی غیرقابل تحسین مدیر کل جدید می گفتند …. آقای مدیرکل این مسائل را هم رسیدگی بفرمایید تا پرسنل بیش از پیش به وجود مدیری چون شما افتخار نمایند ….
آقای مدیر کل پرسنل شما هم همانند مامورین انتظامی در حال خدمت هستند، برای امنیت آنان فکری بیاندیشید تا نه شخصیتشان و نه جانشان زیر سوال رود ؟! لطفا پیگیر باشید
بماند که از مدیرکل اسبق گله ها بسیار بود!! اما مهم این است که اکنون از مدیریت فعلی رضایت خوبی وجود دارد … برآن شدم تا مقاله ای را در این زمینه بنویسم تا شاید مدیرکل جدید محترم جهت ارائه راهکار و پیشنهاد و رسیدگی به این مسئله ملاقاتی را به ما اختصاص دهند و از آن ملاقات به نتایج مطلوب دست یابیم .
منتظر ملاقات آقای حقیقی در هفته های آتی هستیم .
مرضیه عسگری

About سردبیر ارشد

Check Also

تجلیل از کارکنان واحد صنفی شهرداری لنگرود به مـناسـبت روز اصـنــاف تــوسـط شـهــردار و اعـضــای شورای اسلامی شهر لنگرود

تجلیل از کارکنان واحد صنفی شهرداری لنگرود به مـناسـبت روز اصـنــاف تــوسـط شـهــردار و اعـضــای …