در حالی که هر ۱۱ نفر در ساختمان شورا حضور دارند اما ۷ نفر از اعضای شورا هنوز به این اجماع نرسیده اند که آیا به استعفای علوی رای مثبت دهند یا خیر؟

همای گیلان، نود و چهارمین جلسه شورای شهر رشت که قرار بود ساعت ۱۱ صبح برگزار شود تا این لحظه برگزار نشده است.

همانطور که پیش بینی میشد این جلسه به منظور موافقت با استعفای امیرحسین علوی از عضویت در شورا به جهت شرکت در انتخابات مجلس قرار بود تشکیل شود اما اعضای شورا در صحن حضور پیدا نکردند.

در حالی که هر ۱۱ نفر در ساختمان شورا حضور دارند اما ۷ نفر از اعضای شورا هنوز به این اجماع نرسیده اند که آیا به استعفای علوی رای مثبت دهند یا خیر؟

این هفت نفر شامل احمد رمضانپور، فرهام زاهد، محمدحسن عاقل منش، حامد عبدالهی، رضا رسولی، حجت جذب و علیپور هستند./دیارمیرزا

با کانال همای خبر همراه باشید