چاپ مطلب چاپ مطلب

عملکرد چهار ماه اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیاهکل

اختصاصی همای گیلان:رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیاهکل در خصوص عملکرد این اداره در ۴ ماه نخست سال ۹۳گفت:Copy-of-SAM_6832

در طول ۴ ماه  دو مورد طرح نظارتی شامل (طرح نوروزی و طرح ماه مبارک رمضان) برگزار شده که کنترل و تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت از اهداف این طرح می باشد.

قلی پور مبرهن افزود:این اداره ۷ مورد جلسه داشته وتعداد بازرسیهای صورت گرفته درطول ۴ ماه ۲۷۲۲ موردبود که شامل

۲۵۷۰ مورد بازرسی در بخش کالایی و۱۵۲ مورد بازرسی در بخش خدمات عمومی می باشد

وی تعداد گشتهای مشترک(با فرمانداری،شبکه بهداشت ،اداره تعزیرات حکومتی ،اماکن نیروی انتظامی ،شبکه پخش فرآورده های نفتی ،دامپزشکی ،شهرداری،اتاق اصناف  واتحادیه ها)را۳۰ مورداعلام نمودواظهارداشت: ۹۳ موردتخلفات کشف شده است.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیاهکل تعداد پرونده های تشکیل شده و ارسالی به تعزیرات حکومتی را۹۲ موردبیان نمود واذعان داشت:تعداد بازرسیهای صورت گرفته و پرونده های متشکله در طول طرحهای نظارتی در بخش کالایی۱۳۴۳ مورد  ودر بخش خدمات عمومی ۸۴ مورد بوده است.

قلی پور مبرهن  خاطر نشان کرد:تعداد تخفات کشف شده در طول طرح۶۹ مورد می باشدکه از این میان ۶۹ مورد مربوط به

پرونده های تشکیل شده و ارسالی به تعزیرات حکومتی وتعداد گشتهای مشترک در طول طرحهای نظارتی۱۷ مورد بوده است .

وی ارزش ریالی پرونده های متشکله در طول ۴ ماه را۹۵۳۹۸۸۱۰ ریال دانست ودر خصوص تعداد بازرسیهای صورت گرفته از نانوایان گفت:در این مورد ۴۹۶ فقره بازرسی  داشتیم که ۸ فقره مربوط به پرونده های متشکله در خصوص استفاده از جوش شیرین ،۱۰ موردکم فروشی ،۳موردتعطیلی خود سرانه  ویک موردگرانفروشی بوده است.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیاهکل ادامه داد:همکاران ما در این اد اره ۳۶ مورد اشتغال در سامانه اشتغال در خصوص دریافت پروانه کسب ثبت نموده اند وچهار فقره پروانه های کسب صادره ایثارگری داشته ایم.

قلی پور مبرهن   یاداور شد:عملکرد بخش صنایع و معادن شامل  ۶۸ موردبازدید از واحدهای صنعتی و معدنی،۶ مورد

بازدید از واحدهای صنعتی ومعدنی در شرف تأسیس ،۲۷ موردمشاوره با واحدهای متقاضی تأسیس واحد صنعتی می باشد.

وی در پایان گفت:بازدید در معیت فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان در روز ۱۰ تیر روزملی صنعت و بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را هم باید به این موارد اضافه نماید.

 

About

Check Also

رئیس کل دادگستری گیلان تاکید کرد:ضرورت تشدید نظارت بر مراکز جراحی های زیبایی غیر اخلاقی

رئیس کل دادگستری گیلان تاکید کرد:ضرورت تشدید نظارت بر مراکز جراحی های زیبایی غیر اخلاقی …