عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: این کمیسیون با انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم مخالفت کرد بنابراین شهرداران همچنان توسط شوراها انتخاب خواهند شد اما وظایف ۲۱ اداره و سازمانهای دولتی به شهرداریها منتقل می شود.

همای گیلان، به نقل از افکارنیوز، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مدیریت جامع شهری که در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: این طرح ۱۵۰ ماده دارد که بعد از تصویب کلیات آن، تا کنون برخی مواد آن در کمیسیون بررسی و تصویب شد.

وی با بیان اینکه در این طرح برای انتخاب شهردار و شوراها سه مدل پیشنهاد شده بود، افزود: یک پیشنهاد این بود که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر، علاوه بر اعضای شوراها، شهردار هر شهر هم مستقیم و با رای مردم انتخاب شود اما برخی از امورات دیگر مثل بودجه، تحقیق و تفحص و انتخاب معاونان شهردار با رای اعتماد شوراها باشد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حفظ وضع موجود و انتخاب اعضای شورا توسط مردم و انتخاب شهردار با رای اعضای شورا را مدل دیگر پیشنهاد شده ذکر کرد و گفت: انتخاب شهردار توسط وزیر کشور و نظارت اعضای شورا بر شهردار مدل سوم بود.

ابوترابی با بیان اینکه در هنگام بررسی طرح در جلسات کمیسیون، کارشناسان وزارت بهداشت، شورای عالی استانها، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت راه و شهرسازی و برخی دیگر از مسئولین حضور می یابند، افزود: بر اساس تصمیم کمیسیون انتخاب اعضای شوراها و شهردار بصورت فعلی خواهد بود و وضعیت موجود حفظ می شود.

وی گفت: همچنین بر اساس این طرح قرار شد تا اختیارات شوراها افزایش یابد و ۲۱ اداره و سازمان دولتی به شهرداریها منتقل می شود. مثلا اداره آب، گاز، برق، ساخت و ساز مدارس، برخی دیگر امورات اجتماعی و فرهنگی زیر نظر شهرداریها خواهند بود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: تصمیم ما این است تا کارهای حاکمیتی بر عهده وزارتخانه ها باشد اما کارهای اجرایی محلی به شوراها واگذار شود. مثلا تامین آب بر عهده وزارت نیرو خواهد بود اما توزیع آب و نحوه خدمات رسانی در این زمینه با شهرداری است.

ابوترابی از تشکیل کارگروه طرح مدیریت جامع شهری در کمییسیون مذکور خبر داد و افزود: این کار گروه دوشنبه هر هفته جلسه دارد و در حال بررسی جزئیات طرح مذکور است که به نظر می رسد در هفته های آینده کار بررسی طرح به اتمام بررسد و در دستور صحن علنی مجلس قرار گیرد.

با کانال همای خبر همراه باشید