چاپ مطلب چاپ مطلب

نظریه ی تار عنکبوت(۲)/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

?قیمت نفت?

اختصاصی همای گیلان، افزایش و کاهش قیمت نفت،
همواره یک سیاست امپریالیستی
بوده است.
هنگامی که مناسبات استعمارگران
غربی با خاورمیانه خوب بوده،
بهای نفت بالاتر رفته است
و بالعکس.
♦️در دهه ی ۵۰ خورشیدی،
منطقه ی خاورمیانه”انبار باروت”
بوده است.
♦️بنابراین نفت از بشکه ای
۴ دلار به ۱۰ دلار رسید .
?در رسانه های داخلی ایران،
این افزایش را محصول
“سیاست های خردمندانه شاه”
دانستند.
هنوز هم عده ای کوته فکر
و خام اندیش،آن سال های ایران
را با کشورهای عربی حاشیه ی
خلیج فارس مقایسه می کنند.
به درستی می گویند که:
اماراتی ها مدرسه نداشتند.
برای آموختن به”ابوموسی”
می آمدند .
♦️”جنگ ظفّارعُمان”،حرکات
چریکی در ایران،کودتاهای پیاپی
در عراق،ترکیه،مصر،سوریه،لیبی،
سیطره ی حکومت کمونیستی
شوروی سابق بر خاورمیانه
و شکوفایی اقتصاد غرب،
سبب شدتا استعمارگران غربی
در خاورمیانه،به جای آنکه
“دو دست تولید”را تقویت کنند.
“دهان مصرف”را،گشاد تر ساختند.
?با کدام پول؟
با افرایش قیمت نفت.

?مردم روستانشین،به علت تربیت
در نظام ارباب و رعیتی و فقر شدید؛ “قناعت”را”فضیلت”می دانستند.
برای فروش رفتن کالاهای
سرمایه داری،باید،مصرف
بیشتر را؛ تشویق و تحسین
می کردند.
?پیش نیاز های مصرف بیشتر:
۱)الغای نظام ارباب و رعیتی.
۲)تشویق شهر نشینی.
۳)افزایش قیمت نفت.

❇️الغای نظام ارباب و رعیتی

?نظام ارباب و رعیتی،
در ایران،عمری چند هزار ساله
دارد.
درآمد حاصل از زراعت
به ۵ بخش،تقسیم می شد.
♦️در بخش زراعت،زمین،بذر،
آب،دام و خانوار کشاورز.
۴عامل اول تولید؛در ید بی کفایت ِ
اربابان‌ ِستم بود.
به دیگر سخن،چهارپنجم‌ محصول،
برای ارباب.
یک پنجم‌برای خانوار کشاورز.
به سخنی بی ادبانه‌،
سهم دام با خانوار کشاورز؛یکسان!

?بارها نوشته ام که حزب
دموکرات‌آمریکا در ایران‌،
منشا خیرات بوده است.
بارها هم پاسخ های ناشایست،
داده شد.
اصلاحات ارضی،فضای باز
سیاسی وحقوق بشر؛ارمغان
حزب دموکرات آمریکا در
سپهر سیاسی ایران بوده است.
♦️همواره حکومت های شاهی
و شیخی؛با جمهوری خواهان،
خوشتر بوده اند.
?در دهه ی۴۰خورشیدی،رئیس
جمهور دموکرات آمریکا
[جان اِف کندی]؛به”محمد‌رضا شاه”،
۴۲ ساله،برآمده از کودتای۲۸ مرداد۱۳۳۲خورشیدی،فشار
آورده و تاکید موکّد که باید
“اصلاحات ارضی”را در ایران،
آغاز کند.

?چرایی پافشاری آمریکا
بر اصلاحات ارضی?

?چنانکه می دانیم،ایالات متحده
آمریکا،تنها فاتح جنگ جهانی دوم،
است که آسیب چندانی ندیده است.
♦️دشمنان ایدئولوژیک اش،
روسیه ی کمونیستی،آلمان هیتلری،ایتالیای موسولینی،
امپراتوری ژاپن،فرانسه ی دوگل،
انگلیس چرچیل،از کُشته ها؛
پُشته ها،ساخته بودند.
♦️”نظام پولی”پیشین هم
ازبین رفته و”دلار”آمریکا؛
سُلطان بلامنازع در جهان.
آمریکا هم مانند همه فاتحین
ریز و درشت تاریخ،با ظاهری خیرخواهانه و با”طرح مارشال”؛
می خواهد مغلوبین و فاتحین
‌را بنوازد.
?همانند کاری که”کوروش
هخامنشی”در”سرزمین بابِل”
با یهودیان اسیر کرد.
آوردن یهودیان به اصفهان،همان،
بلای جان ایران شدن،هم،همان.
?یهودیان یکبار دیگر هم
به دلیل عدم پشتیبانی مالی
از دستگاه نازیسم هیتلری،
مغضوب شدند و در کوره ی
خشم نظام هیتلری سوختند
و هولوکاستی بی مانند،
آفریده شد.
چون همیشه ی تاریخ،
هزینه اش،در جایی دیگر
پرداخته شده است.
●گنه کرد در بلخ‌،آهنگری•
•به شوشتر زدند‌گردن مسگری●
[سعدی] ?سرزمین فلسطین?

هم اکنون فقط۲میلیون یهودی
روسی الاصل،در اسرائیل،
زیست ِاشغالی دارند.
♦️حکومت اسرائیل کنونی در
سرزمین غصب شده مانند
شرکت های چند ملیتی است.
?خود فلسطینی های ریشه دار،
در اردن،لبنان،سوریه و جاهای
دیگر،آواره اند.
عده ای نادان یا مغرض هم
می گویند تقصیر فلسطینی هاست
نباید زمین هایشان را می فروختند!
یعنی اگر یکی زمین اش را فروخت
باید کشورش اِشغال و خودش هم
آواره ساخت!
?جهان پس از جنگ دوم‌ جهانی،
یا کاپیتالیستی شد که ارباب و آقایشان”ایالات متحده آمریکا”.
یا نظام سوسیالیستی؛
که”روسیه”آقا و قبله گاه.
♦️اروپای غربی؛اروپا،ژاپن‌،
کره جنوبی را،آمریکا؛در کنار گرفت.
?به قول داستایفسکی؛
چون ترا دوست داشتم ترا کُشتم.
بمباران‌ اتمی هیروشیما و ناکازاکی ؛
عملی حیوانی و ضد بشری بود.
اما این خوبی را داشت که
حکومت ضد بشری واستعمارگر
ژاپن را ساقط کرد و ژاپن رفت
زیر بیرق آمریکای جنایتکار
و تازه نَفَس.
♦️روسیه کمونیستی و اِستالینیستی؛
هم آسیای میانه،اروپای شرقی،
کره ی شمالی،ویتنام و کوبا را بلعید.
این جمله”ژوزف استالین گرجستانی الاصل”و رهبر شوروی؛بر پیشانی
تاریخ قرن بیستم،حک شد:
<<هرکه با ما،دوست ما.
هر که بر ما،دشمن ما>>.

¤سرشک¤
۲۴ تیر ۱۳۹۸

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …