چاپ مطلب چاپ مطلب

بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر لنگرود ازآسایشگاه معلولین شهرستان لنگرود در روز جهانی معلولان.

اختصاصی همای گیلان:بازدید شهردار و شورای اسلامی  شهر لنگرود ازآسایشگاه معلولین شهرستان لنگرود در روز جهانی معلولان.

13 5 2

About

Check Also

تصاویری از خدمات رسانی شبانه روزی شهرداری رشت در برف سنگین

تصاویری از خدمات رسانی شبانه روزی شهرداری رشت در برف سنگین هم اکنون و در …